آرشیو مقالات ضدعفونی کردن

ضدعفونی کردن اتاق بیمار کرونایی

ضدعفونی کردن اتاق بیمار کرونایی

ضدعفونی کردن اتاق بیمار کرونایی – یکی از خطرناک ترین و مرگبار ترین ویروسی که امروزه دنیا را درگیر خود کرده و واقعا جوامع را به فلجی کشانده ویروس کرونا می باشد. این ویروس ناشناخته با هجومی وحشیانه انسان ها را مورد تهاجم قرارداده و متاسفانه جان بسیاری راگرفته است. مراقبت از این بیماران احتیاج […]

تاریخ : 6 اردیبهشت 1400

نمایش : 176

نویسنده : مدیر وبسایت

ضدعفونی اتاق کرونایی

ضدعفونی اتاق کرونایی

ضدعفونی اتاق کروناییدر دورانی که بیماران در قرنطینه به سر می برند چه در منزل و چه در بیمارستان شاید ضدعفونی اتاق کرونایی مشکل به نظر می رسد. اما امکان پذیر می باشد. اما این مسئله به عنوان یک مسئله مهم بعد از اتمام قرنطینه یا ترخیص شدن بیمار انجام می گردد. در بخش  بیمارستانی […]

تاریخ : 6 اردیبهشت 1400

نمایش : 192

نویسنده : مدیر وبسایت

گندزدایی و سترون سازی ، گندزدایی بیمارستان ها ، ضدعفونی کردن ، وسایل گندزدایی ، انواع گندزداها ، مواد ضدعفونی کننده ، انواع گندزداها ، سترون سازی

گندزدایی و سترون سازی

گندزدایی و سترون سازی در بیمارستان ها   یکی از اقدامات ضروری جهت کنترل عفونت بیمارستانی گندزدایی و سترون سازی ، برنامه ریزی و تعیین خط مشی در مورد گندزدایی و سترون سازی تجهیزات و وسایل در بیمارستان است . زیرا احتمال انتقال عفونت به بیماران به دنبال آلودگی وسایل همیشه وجود دارد . بسته […]

تاریخ : 16 آبان 1396

نمایش : 865

نویسنده : مدیر وبسایت