سمپاشی انباری

اگر بخواهیم در مورد محل نگهداری کالا یا هرچیز دیگر صحبت کنیم به جایی به نام انباری ختم می شود. در هر منزلی اتاق یا محل سر پوشیده ای به عنوان انباری وجود دارد که محل نگهداری وسائل اضافی یا مهم تر لز آن محلی برای نگهداری بعضی مواد غذائی می باشد. این اتاق یا انباری ممکن است در محیط داخلی ساختمان یا گوشه ای از حیاط باشد. البته در مجتمع های ساختمانی  گوشه ای از پارکینگ را با ساخت اتاقکی به این کار اختصاص می دهند. برای سمپاشی انباری یا هر اقدام دیگری در جهت تمیزی می توانید به وب سایت سمپاشی نگارین مراجعه کنید.

نظافت و پاکیزگی انباری

فارغ از نوع انباری و محل آن، چون از آن به عنوان جایی برای نگهداری اشیاء و لوازم استفاده می کنیم خصوصا مواد غذایی بایستی به نظافت و پاکیزگی آن نیز اهمیت خاصی داد. برای همین نکاتی را توضیح می دهیم. اگر بخواهیم از جایی به عنوان انباری صحبت کنیم ذکر این نکته ضروری است که یاداور شویم انبار در سطح جامعه و شهر نیز به تعداد زیاد با شرایط خاص ویژه نگهداری کالای خاص یا عمومی وجود دارد. حتی انبارهای سردخانه دار. در  توضیحات پیش رو ما بیشتر به انباری های خانگی می پردازیمِ. معمولا همانگونه که گفته شد انباری ها محل نگهداری نواد عذایی نیز هستند وبه همین دلیل می توانند محل رفت و آمد و سکنی کزیدن حشرات و جانوران موذی نیز باشند.

همین دلیل کافیست که به نظافت و پاکیزگی این محل اهمیت خاص و ویژه ای داده شود. یکی از نکات ضروری در انباری چینش لوازم می باشد به گونه ای که برای یافتن چیزی دچار دردسر نشویم. نکته مهم دیگر نظافت کامل انباری به صورت منظم می باشد. این کار را می توان با سمپاشی انباری هم انجام داد.

 

چگونگی نظافت انباری

درمورد نظافت این محل بایستی گفته شود که حتما به صورت حداقلی و ماهی یک بار انباری تخلیه کامل شده و کاملا تمیزشود. در صورت احتیاج و ضرورت کف انباری شستشو داده شود. سعی شود محلی را که برای اتاق انباری در نظر می گیرید حتما از زاویه تابش نور برخوردار باشد. اگر سوراخ و روزنه ای دیده شد حتما به صورت کامل با سیمان پر شود. از نگهداری گونی های کهنه و کارتن در صورت عدم نیاز در انباری جلوگیری کنید.

سمپاشی انباری و روش های مختلف برای انجام آن

سمپاشی انباری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این کار را به دو صورت می توانید انجام دهید. اما ببینیم چگونه می توان این کار را انجام داد.

 

چگونگی نظافت انباری

سمپاشی توسط خودتان

توسط خودتان که با تهیه سم از جاهای معتبر و طبق دستور داده شده انجام می شود.  با عایت کامل موارد ایمنی این کار را انجام دهید. بهتر است که اول انباری را به طور کامل تخلیه کنید. یعنی مسیری برای عبور و گردش هوا در نظر بگیرید. بعد از استفاده از ماسک و عینک طبق دستور اقدام به سمپاشی کنید. از نزدیک شدن اطفال و دیگر افراد خانواده به محل سمپاشی جدا جلوگیری کنید. در صورتی که به حالت غیر عادی خصوصا مشکل تنفسی و حالت تهوع دچار شدید سریعا کار سمپاشی را قطع و به محیط باز رفته و خود را به مراکز درمانی برسانید. البته در مورد سمپاشی بهتراست که توسط خودتان انجام نگیرد. آن را به افراد وارد و شرکت های معتبر واگذار کنید. در این زمینه می توانید از مرکز سمپاشی نگارین هم کمک دریافت نمایید.

 

سمپاشی توسط شرکت های معتبر

بهترین راه برای سمپاشی انباری عدم دخالت خودتان و واگذاری آن به افراد و شرکت های معتبر سم پاشی می باشد. این کار بایستی با آگاهی و دقت کامل انجام پذیرد. از نوع سم گرفته تا مقدار آن بایستی دقیقا مد نظر قرار گیرد. اگر شرکت انجام دهنده کار توصیه هایی را اعلان فرمودند حتما و با دقت کامل به آن عمل کنید.

لازم به ذکر است که اگر خودتان اقدام به سمپاشی می کنید حتما از جاهای مطمئن تهیه و قبلا فروشنده را از محل استفاده سم اگاه کنید. از سمپاشی خودسرانه خصوصا با سم های کشاورزی جدا خودداری کنید.

درصورتی که مقداری از سم به صورت مصرف نشده باقی ماند بهتر است در فضای باز به چاه یا مجرای فاضلاب بریزید. سعی کنید از نگهداری در منزل جدا خودداری کنید. اما مطمئن ترین و بهترین گزینه استفاده از خدمات شرکت های سمپاشی می باشد. از این رو می توانید با بهترین انتخاب به مرکز سمپاشی نگارین مراجعه کنید.

 

سمپاشی توسط شرکت های معتبر