سمپاشی براساس نوع حشره و جانور

سمپاشی مورچه

سمپاشی مورچه

 سمپاشی مورچه باید به گونه ای انجام شود که تمام کلونی مورچه ها از بین بروند. زیرا بر حسب نوع مورچه و شرایط و محیط

سمپاشی شپش

سمپاشی شپش

سمپاشی شپش از مهمترین خدمات برای جلوگیری از شیوع این حشره کوچک خونخوار در شرایط منازل، آپارتمان ها، بیمارستان، ادارات، هتل ها و تمامی فضاهای

سمپاشی پشه

سمپاشی پشه

سمپاشی پشه باید هدفمند انجام شود و متناسب با محل زندگی و اختفای پشه ها صورت بگیرد، تا به طور کامل هم پشه های بالغ

سمپاشی زنبور

سمپاشی زنبور

زنبورها را بهتر بشناسید . زنبورها جزء مهم ترین حشرات محسوب شده و به راسته Hymeoptera یا بال غشاییان تعلق دارند . زنبور از آن

سمپاشی رتیل

سمپاشی رتیل

رتیل چیست ؟ رتیل ها از موجودات زنده هستند که در دسته عنکبوت ها می توان از آن ها یاد کرد . رتیل عنکبوت چاق

سمپاشی مگس

مشخصات مگس ها قبل از هر چیزی کمی با مگس ها آشنا شوید . در جهان ۱۶۰۰۰ گونه مگس شناسایی شده است اما همه آن

سمپاشی مار

سمپاشی مار

مشخصات مار مار جانوری خزنده، گوشت خوار، بدن کشیده ( دراز) و بدون پا است . مارها جانورانی خونسرد، از گروه آب پرده داران و

سمپاشی عقرب

سمپاشی عقرب

نگاهی کوتاه به عقرب ها حدود ۱۳۰۰ گونه حشره عقرب در سراسر جهان شناسایی شده است . عقرب ها دارای بدن دراز و دم بند

سمپاشی کک

سمپاشی کک

حشره کک چیست ؟ حشره کک یکی از حشرات موذی است . همانگونه که می دانید حشرات موذی با آغاز فصل بهار و با گرمتر

سمپاشی مارمولک

سمپاشی مارمولک

مارمولک یک جانور شکاری است که از حشرات تغذیه می کند و نقش مهمی را در کنترل بیولوژیک حشرات ایفا می کند و جزء جانوران

سمپاشی کنه

سمپاشی کنه

کنه چیست ؟ کنه ها جانوران کوچک انگلی هستند . بند پا هستند و از راه خوردن خون موجودات دیگر مانند پستانداران، دوزیستان، خزندگان و

سمپاشی موش

موش موش پستانداری کوچک از راسته جوندگان است که مواد غذایی خود را به وسیله حرکات رفت و برگشتی با جلو آرواره تحتانی خرد می

سمپاشی موریانه

موریانه ها چه گونه حشراتی هستند ؟ موریانه ها حشراتی هستند که به صورت دسته جمعی در کنار یکدیگر زندگی می کنند و لانه خود

سمپاشی سوسک

سمپاشی سوسک

سوسک اساسا یک معضل بسیار بزرگ در خانه ها به حساب می آید . در برخی از فصل ها تعداد سوسک ها بیش تر می

سمپاشی ساس

سمپاشی ساس

بی شک وجود ساس در هر محلی باعث بروز مشکلات اساسی خواهد شد . برای رهایی از شر این حشره باید از یک شرکت سمپاشی