مقاومت به سموم در حشرات

  • موضوع :
  • نویسنده : مدیر وبسایت
  • در : 3:04 ب.ظ

مقاومت به سموم ، سمپاشی سوسک , سمپاشی سوسک ریز , سمپاشیشرکت معتبر سمپاشیشرکت معتبر سمپاشی سوسک آشپزخانهسمپاشی در تهرانگندزدایی اصولیسمپاشی منازل , سمپاشی سوسک منازل , سمپاشی موشسمپاشی ساس , سمپاشی , سمپاشی سوسک فاضلاب , سمپاشی مورچه  , موریانه , سمپاشی موریانه , حشرات و پرندگان در انبار ها ، مبارزه با موش ها در انبارها

 

مقاومت به سموم

مقاومت به سموم

با استفاده نادرست از سموم شیمیایی علاوه بر به خطر انداختن سلامت خانواده و محیط زندگی باعت مقاومت به سموم در حشرات میشوید .

کاهش نفوذ سم

در کاهش نفوذ سموم ، مقاومت به سموم در حشرات با ایجاد تغییراتی در بدن حشرات از ورود سموم به داخل بدن حشرات جلوگیری میشود و همچنین در این نوع مقاومت به سموم در حشرات با جلوگیری از ورود سم به بدن حشرات زمان مناسبی برای حشرات ایجاد شده تا مکانیسک مقاومت را ایجاد کنند .

در این مورد مثال هایی در مگس خانگی گزارش شده است .

مقاومت از طریق شکست سم توسط آنزیم های حشره

در رابطه با آنزیم های مقاومت به سموم در حشرات دو گروه آنزیم وجود دارد که به انواع سموم دخالت دارند .

ما به چند مورد از این آنزیم ها در زیر اشاره میکنیم .
: Glutathione S-transferases. Mixed function
. Esterases و oxidases
این گروه از آنزیم ها در فعل و انفعالات مهم شیمیایی که باعث شکسته شدن سموم م یشوند مشارکت دارند

تغییر در سیستم هدف در حشرات

با توجه به این که در اکثر حشرات سموم بر روی سیستم عصبی حشرات تاثیر میگذارد :

در این نوع مقاومت به سموم در حشرات که از بدترین نوع میباشد حشرات با تغییر در سیستم هدف خود در سموم که عمدتا کانال های یونی هستند باعت عدم اثر بخشی میشوند .
بطور مثال حشره با تغییر در تعداد کانال های یونی سدیم و پتاسیم و کاهش آنها باعث مقاومت م یگردد.
مقاومت به سموم فسفره باعث تغییر ساختمانی در آنزیم استیل کولین استراز شده و لذا سم به آنزیم نچسبیده و در نهایت باعث عدم انتقال پیامهای عصبی نخواهد شد.

سمپاشی سوسک ، سمپاشی موش ، سمپاشی سوسک فاضلاب ، سمپاشی منازل ، سمپاشی در تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *