سمپاشی پشه و حشرات راسته دوبالان

  • موضوع :
  • نویسنده : مدیر وبسایت
  • در : 1:32 ب.ظ

سمپاشی سوسک , سمپاشی سوسک ریز , سمپاشیشرکت معتبر سمپاشیشرکت معتبر سمپاشی سوسک آشپزخانهسمپاشی در تهرانگندزدایی اصولیسمپاشی منازل , سمپاشی سوسک منازل , سمپاشی موشسمپاشی ساس , سمپاشی , سمپاشی سوسک فاضلاب , سمپاشی مورچه  , موریانه , سمپاشی موریانه , ضرورت سمپاشی مورچه , زندگی مورچه ها ، سمپاشی پشه ، حشرات ، حشرانه دوبال ، راسته دوبالان ، پروانه ها ، زنبورر ها ، سمپاشی مگس ، سمپاشی پشه

سمپاشی سوسک , سمپاشی سوسک ریز , سمپاشی , شرکت معتبر سمپاشی , شرکت معتبر سمپاشی سوسک آشپزخانه , سمپاشی در تهران , گندزدایی اصولی , سمپاشی منازل , سمپاشی سوسک منازل , سمپاشی موش , سمپاشی ساس , سمپاشی , سمپاشی سوسک فاضلاب , سمپاشی مورچه , موریانه , سمپاشی موریانه , ضرورت سمپاشی مورچه , زندگی مورچه ها ، سمپاشی پشه ، حشرات ، حشرانه دوبال ، راسته دوبالان ، پروانه ها ، زنبور ها ، سمپاشی مگس

حشرات متعلق به راسته دوبالان را میتوان از داشتن تنها یک زوج بال فعال تشخیص دادمانند: پشه ها و مگس های خانگی اما حشراتی که در این راسته قرار ندارند مانند پروانه ها و زنبورها دارای دو زوج بال فعال میباشند.در تمام دوبالان بالهای عقبی وجود ندارد ولی یک زوج پیوست کوچک به نام هالتر جایگزین ان شده است. هالتر به صورت مستقیم در عمل پرواز دخالت ندارد ولی تعادل و پایداری حشره در حین پرواز کنترل میکند.لارو بسیاری از دوبالان از قبیل پشه ها ابزی هستند.

سمپاشی پشه

تعداد دوبالان در جهان بیش از ۵۰۰۰۰ گونه میباشند که اکثریت انها اهمیت پزشکی ندارند،ولی از طرفی بعضی از مهمترین ناقلین بیماریهای منتقله به انسان و حیوان در این راسته قرار دارند.به عنوان مثال،پشه ها ناقلین بیماری مالاریا، مگس تسه تسه ناقل مرض خواب و پشه خاکی ناقل لیشمانیازیس میباشد.پشه هاکه از راسته دوبالان هستند از ۳۱۰۰ گونه و ۳۴ جنس تشکیل شده اند و مهمترین انها که انسان را نیش میزنند
انوفل ، کولکس ، ادس ، مانسونیا ، هما گوگوس و سابیتس میباشد.
پشه ها انتشار جهانی دارند و در سرتاسر مناطق گرمسیر و معتدل دنیا یافت میشوند و دامنه انتشارشان به طرف شمال تا مدار قطب شمال میرسد.
تنها منطقه ای که عاری از هر نوع پشه میباشد قطب جنوب است.
پشه ها تا ارتفاع ۵۵۰۰متر و در معادن زیرزمینی تا عمق ۱۲۵۰ متری یافت میشوند.هر جنس از پشه ناقل بیماری خاصی میباشد.به عنوان مثال: پشه انوفل ناقل مالاریا ، ادس ناقل تب زرد و تب دانگ.
لازم به ذکر است همه پشه ها ناقل بیماری نیستند و فقط از طریق نیش زدن میتوانند ایجاد مزاحمت نمایند.
پشه نر تقریبا ۲۴ ساعت بعد از خارج شدن از شفیره امادگی جفت گیری با ماده ها را دارد.پشه هائی که هنوز غذا نخورده اند،شکمشان لاغر و باریک است ولی پس از انکه پشه ماده میزبانی را نیش زد(فقط پشه ماده نیش میزند)و خونخواری نمود،شکم متورم میشود و شبیه یک بادکنک سرخ رنگ بیضی شکل میشود.موقعی که شکم پر از تخم های در حال رسیدن است نیز به حالت انبساط در میاید ولی رنگ ان متمایل به سفید میباشد.

سمپاشی سوسک , سمپاشی سوسک ریز , سمپاشیشرکت معتبر سمپاشیشرکت معتبر سمپاشی سوسک آشپزخانهسمپاشی در تهرانگندزدایی اصولیسمپاشی منازل , سمپاشی سوسک منازل , سمپاشی موشسمپاشی ساس , سمپاشی , سمپاشی سوسک فاضلاب , سمپاشی مورچه  , موریانه , سمپاشی موریانه , ضرورت سمپاشی مورچه , زندگی مورچه ها ، سمپاشی پشه ، حشرات ، حشرانه دوبال ، راسته دوبالان ، پروانه ها ، زنبور ها ، سمپاشی مگس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *